Štítky produktů

Štítky produktů mohou sloužit k více účelům, interní organizaci, nastavování pravidel doprav a plateb, filtrování produktů, označování např. novinek a akcí nebo k organizaci automatických kategorií.

V tomto článku

Přidávání štítků produktu

Nový štítek produktu přidáte výběrem ze stávajících, který vám sellastica našeptává nebo zapsaním nového štítku a čárky.

Organizace existujících štítků

Přehled všech štítků najdete přes Aplikace > Tag Manager

Přes ikonku lupy si můžete vyfiltrovat všechny produkty s daným štítkem. Ikonkou popelnice štítek smažete.

Každý štítek má tzv. namespace. Namespace shlukuje dohromady štítky, které spolu tématicky souvisí. Namespace štítků s vámi probere váš vývojář šablony. Podle namespace může napsat filtry v kategorii nebo např. zobrazení některých štítků v detailu produktu. Jako např. zde:

pozn.: Toho lze docílit i přes parametry (tzv. volitelná pole). Záleží na konkrétní implementaci.

Hromadná úprava štítků

Produktům lze štítky přidávat/odebírat i hromadně. V seznamu produktů Produkty > Produkty přes pole filtrovat nastavte filtr.

Můžete filtrovat podle uvedených vlastností produktu. 

Náš tip: Můžete např. vybrat filtr Vytvořeno nejdříve, vybrat datum vytvoření produktu a všem mladším produktům přidat hromadně štítek "novinka". Ideálně předtím než toto provedete všem produktům štítek novinka odeberte a poté označte jen ty např. týden staré produkty.

Označte si vybrané produkty, můžete označit i všechny stránky vyfiltrovaných produktů a jako akci zvolíte Další...

Poté jako akci vyberete Přidat štítek a vyberete štítek.

Další příklady využití štítků

Štítky můžete využít k tvorbě pravidel pro automatické kategorie. Pokud budeme pokračovat s naším příkladem "novinek". Můžete v detailu kategorie nastavit Zobrazovat produkty automaticky a nastavit pravidla podle štítku produktů.

Dalším využití štítků může být nastavení pravidel pro dopravu a platbu. V Nastavení > Doprava můžete nastavit pravidla pro zobrazování dané dopravy a právě štítky mohou jako jedna z podmínek posloužit.

Můžete např. chtít, aby se určitý dopravce nezobrazoval, pokud je v košíku některý produkt označený štítkem jako křehký.

Udělejte první krok k lepšímu e-shopu

Napište nám, co vás trápí.

Odpovíme vám na všechny otázky, ukážeme a představíme vám Sellasticu v celé své jednoduchosti a flexibilitě.